Автоматичен 5 Diff Хематологичен Анализатор

Автоматичен Биохимичен Анализатор – Минилаборатория

Анализатор Кръвни Газове и Електролити

HD Микроскопи

Интегрирана Компютърна система

Ветеринарен ВИДЕО ОТОСКОП

 

Copyright © VetLab Bulgaria 2018