Котешки инфекциозен перитонит - ImmunoComb Feline Corona Virus (FIP) Kit

Рейтинг: 2.75/5 (4 гласували)

ImmunoComb Feline Corona Virus (FIP) Kit

Световноизвестните лидери на мнение по темата за Инфекзиозния перитонит (FCoV) / FIP, ръководени от д-р Diane Addie, проведоха клинично сравнително проучване на теста ImmunoComb Feline Corona (FIP) със седем други теста за антитела за Коронавирус FCoV. Първо авторите откриват 100% чувствителност и 100% специфичност на теста ImmunoComb Feline Corona Virus Kit.

След това авторите излагат критерии, описващи идеалния тест за коронавирус:

„Вземайки под внимание тези въпроси, идентифицирахме пет желани качества в теста за FCoV антитела: висока чувствителност; висока специфичност; малко количество проба от цяла кръв, плазма или серум; чувствителността на теста в присъствието на вирус.

В допълнение, две други качества в тестовете могат да бъдат необходими за целите на скрининга на котките: време за получаване на резултата и определянето на титъра.

ImmunoComb е единственият тест, който отговаря на всички тези критерии!

Други продукти от тази категория:

Copyright © VetLab Bulgaria 2018