Котешки инфекциозен перитонит - ImmunoComb Feline Corona Virus (FIP) Kit

Рейтинг: 2.88/5 (8 гласували)
ImmunoComb Feline Corona Virus (FIP) Kit Световноизвестнителидери на мнение по темата за Инфекзиозния перитонит(FCoV) / FIP, ръководени от д-р Diane Addie, проведоха клинично сравнително проучване на тестаImmunoComb Feline Corona (FIP) съсседем други теста за антитела за Коронавирус FCoV. Първо авторите откриват 100% чувствителност и 100% специфичност на теста ImmunoComb Feline Corona Virus Kit. След това авторите излагат критерии, описващи идеалниятест за коронавирус: „Вземайки под внимание тези въпроси, идентифицирахме пет желани качества в теста за FCoV антитела: висока чувствителност; висока специфичност; малко количество проба отцяла кръв, плазма или серум; чувствителността на теста в присъствието на вирус. В допълнение, две други качества в тестовете могат да бъдат необходими за целите на скрининга на котките: време за получаване нарезултата и определянето на титъра. ImmunoComb е единственият тест, който отговаря на всички тези критерии!

Други продукти от тази категория:

Copyright © VetLab Bulgaria 2018