ImmunoComb® Canine Leptospira

Рейтинг: 5.00/5 (1 гласували)

ImmunoComb® Canine Leptospira

Предназначение: определяне на IgG антитела всерум от кучета към Leptospira spp: canicola,ichterohaemorrhagiae (copenhageniи RGA), pomona и grippotyphosa.

Диагностичен метод: Тестът ImmunoComb® се основава на„точковия метод“ - ELISA. Антигенът е натоварен втестовите„точки“ на твърдата основа, която е предтсвалява пластмасова карта с форма на гребен. (Гребенът има 12 зъба - достатъчни за 12проби.) Пробите, които ще се тестват, се поставят вред А от плаката. Гребенът се поставя в ямката (те) с накапаната (те) проба (и), и се прехвърля в останалите редове (B-F), във времеви интервали, както е посочено стъпка по стъпка в инструкциите за употреба.

Специфичните IgG, ако са налични в пробата се залавят за антигена в тест точкитеи ще бъдат белязани в ред С, който съдържа ензимно белязано анти-кучешкоIgG антитяло. В края на процеса лилаво-сиво оцветени точки се появяват в точките на Положителната контрола и при положителните проби. Интензитетът на оцветяването отговаря на нивото на антителата в пробата. Резултатите се отчитат чрез използване на точката на Положителната контрола и приложената скала.

Чувствителност: 80%

Специфичност: 60%

Предпочитан метод за диагностика: Biogal's ImmunoComb® Antibody Test Kit е модифицирана ЕЛАЙЗА, описана като ензимно белязан „точков метод”, за серологична диагностика на кучешкаЛептоспира. ImmunoComb® е много чувствителен и по удобен за ползване от конвенционалните медодиELISA или MAT; както и неизисква допълнително лабораторно оборудване за обработка.

Резултати, които могат да бъдат прочетени в рамките на 20 минути.

Други продукти от тази категория:

Copyright © VetLab Bulgaria 2018