ImmunoComb Toxoplasma and Chlamydophila

Рейтинг: 5.00/5 (1 гласували)

ImmunoComb Toxoplasma and Chlamydophila

Защо да използваме ImmunoComb Toxoplasma и Chlamydophila kit?

Получете по-добро разбиране за това, защо този тест е уникален и отличен в сравнение с подобни продукти.

Комбинирания тест The ImmunoComb Feline Toxoplasma & Chlamydophila Antibody Test Kit е единственият тест, който едновременно провежда серологичен тест, основан на ELISA, както за Toxoplasma & Chlamydophila. Тъй като този комплект тества едновременно два антигена, това спестява време, усилия и разходи. Освен това теста дава информация за две зоонози, които са критични за диагностиката.

ImmunoComb Toxoplasma & Chlamydophila Antibody и Immuno-Fluorocence Assay (IFA):

  • IFA е един от методите за серологичена диагностика за Feline Toxoplasma & Chlamydophila. За провеждането на имунофлуороцентен анализ (IFA), имате нужда от лаборатория, микроскоп и обучен персонал. 
  • Уникалния и иновативен тест ImmunoComb Feline Toxoplasma & Chlamydophila може да провежда в лаборатория или клиниката без необходимост от лабораторно оборудване или специализиран технически персонал; позволява гъвкавост и спестяване на време, пари и специализирани ресурси. Комплектът е самостоятелен, с всички необходими реагенти.

Наличност: Серологичното изследване за Feline Chlamydophila не е широко разпространено. Това дава уникално предимство на ветеринарния лекар, който иска да извърши серологичен тест за Chlamydophila.

Основни приложения на тестовия комплект на Biogal's ImmunoComb Feline Toxoplasma & Chlamydophila:

  • (1) Котките с токсоплазмоза или болест на Chlamydophila обикновено имат високи нива на специфични антитела. Ето защо серо-отрицателен резултат за T. gondii и Chlamydophila sp. при болна котка помага да се изключи диагнозата на тези две инфекции.
  • (2) Тестването на антитела може да се използва за скрининг за наличие на инфекции с Toxoplasma и Chlamydophila при котки, преди те да бъдат въведени в домакинства или развъдници, свободни от патогени.

Други продукти от тази категория:

Copyright © VetLab Bulgaria 2018