ImmunoComb Canine Brucella Kit

Не е оценяван

ImmunoComb Canine Brucella Kit

Д-р Соломон Длиуейо от Университета на Зимбабве наскоро използва ImmunoComb Canine Brucella Kit в проучването: "Серологично изследване на Brucella canis при кучета в градските Хараре и избрани селски общности в Зимбабве". Авторът коментира: „Имунокомбетният комплект Brucella Antibody Test има висока чувствителност (98%) и висока специфичност (93%).”

Други продукти от тази категория:

Copyright © VetLab Bulgaria 2018