Бърз тест за откриване на антитела срещу трихинела при прасета, диви свине и коне

Рейтинг: 4.33/5 (3 гласували)

Бърз тест за откриване на антитела срещу трихинела при прасета, диви свине и коне

ПРИНЦИП НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Тестовото устройство има пробен прозорец. Пробният прозорец има невидима зона T
(тест) и зона C (контролна). Когато пробата се прилага към пробния отвор на теста,
течността ще тече странично по повърхността на тест лентата. Ако се открият антитела
срещу Trichinella spp. в пробата, освен в С, ще се появи И видимата лента в Т.
В Зона C - трябва винаги се проявяват линии след поставяне на пробата, което показва
валиден резултат.
КОМПОНЕНТИ:
1. Тестово устройство
2. Епруветка с буфер за анализ
3. Пипета
4. Десикант /Изсушител
5. Листовка за употреба

ПОДГОТОВКА НА ПРОБАТА:
Съберете животинска кръв, серум, плазма или месен сок за анализ съгласно стандартната процедура. Не използвайте проби показващи хемолиза или замърсяване с микроби.
1. Когато пробите и тестовите комплекти се съхраняват при студени условия (2-8 °C),
ги поставете на стайна температура 15-30 мин. преди употреба.
2. Извадете теста от фолиото и го поставете на хоризонтална повърхност.
3. Като използвате капкомер като пипета, вземете пробата и поставете 1 капка
серум (цяла кръв или плазма) в буферна епруветка, разбъркайте.
4. Капнете 3-4 капки течност в отвора за проби (S) на теста.
5. Отчетете резултатите от теста между 10-15 минути.

Други продукти от тази категория:

Copyright © VetLab Bulgaria 2018