Бърз тест за антибиотици в млякото Well Test – Beta Tetra

Рейтинг: 3.00/5 (2 гласували)
Кратки характеристики на теста: Резултати за по-малко от 10 минути Без стъпка за загряване /използване на загряващо устройство Млечни проби със стайна температура или студено мляко Без кръстосани реакции с вещества и фалшиво положителни резултати. Съдържание на теста и предимства: 96 бр. бързи теста с ленти за Beta-Tetra. Пипета за еднократна употреба – осигурява по-лесно пипетиране, отколкото микропипета + накрайници, елиминира риска от падане на накрайника в реагента. Лесна интерпретация на резултатите: отрицателните проби имат линия, а положителните проби НЕ ИЗРАЗЯВАТ НИКАКВА ТЕСТОВА ЛИНИЯ !!! Резултатите са както се очаква, дори ако хомогенизирането е пропуснато или е изтеглена двойно по-голямо количество проба. Реактивът в гнездата е хомогенен фин гранулат, който много лесно се смесва с пробата. Когато разклащате ямките, реагентът се държи компактен поради финото състояние. Времето за инкубация е 5 + 5 минути и без използване на загряване при инкубация (реално времето е по-кратко).

Други продукти от тази категория:

Copyright © VetLab Bulgaria 2018